+34 93 205 13 80 Carrer de Negrevernis 11, Escala A 1º2ª - 08034 - Barcelona

 

Comunicació i Creativitat

Àrea de Comunicació i Creativitat

Els objectius d’aquesta àrea són el desenvolupament de la comunicació entre les diferents àrees de GRUP i alhora vers la seva projecció a l’exterior.

Però també acompanyar a la descoberta, la formació i el desenvolupament dels rols de que disposa cada persona així com l’ampliació de les seves capacitats creatives en un marc d’acció que inclogui l’altre.

ACTIVITATS

Aprenentatge i joc de rols

Tasca d’aprenentatge de rols socials i de rols professionals en els camps docent, sanitari i empresarial.

Anàlisi de grups preformats i d’organitzacions

Anàlisi de la dinàmica grupal, les funcions de lideratge i la resolució de conflictes de grups preformats en el camp de l’educació, de la salut i de l’empresa.

Tallers de treball individual d’habilitats personals en el camp de la comunicació

Desenvolupament de les capacitats comunicatives en el camp de les relacions entre persones, dels rols professionals i de les expressions de la creativitat humana.

Tallers grupals en diferents temàtiques culturals de la persona i de la societat

Tallers de creativitat

Tallers per al desenvolupament de la creativitat en petits grups i a través de diversos recursos creatius (plàstica, escriptura, teatre, cinema, música).