+34 93 205 13 80 Carrer de Negrevernis 11, Escala A 1º2ª - 08034 - Barcelona

Equipo GRUP

Espai de psicoteràpia, treball corporal, comunicació i creativitat

GRUP és una institució que neix l’any 1986 i desenvolupa diferents activitats en els camps de l’atenció, la formació i la investigació. L’any 2009 es fa una ampliació i s’organitza en tres àrees de treball: Espai de psicoteràpia. Espai de treball corporal. Espai de comunicació i creativitat.

El cos, la ment i la societat han estat fragmentats artificialment en la història de l’educació, de la salut i de les produccions culturals. L’esperit de GRUP parteix d’una concepció d’ésser humà biopsicosocial implicat amb la seva història, el seu present i el seu futur, a través de la seva capacitat emocional, del seu pensament i de la seva acció.

Els nostres objectius són analitzar, integrar i transformar aquests aspectes de l’experiència humana des de l’atenció, la docència i la investigació en els camps de la psicoteràpia, el cos, la comunicació i la creativitat.


Àrea de Psicoteràpia

MADERA. Àrea de Psicoteràpia
La psicoanàlisi i el psicodrama constitueixen el marc teòric amb el qual pensem el procés psicoterapèutic …

Àrea de Treball Corporal

HIEDRA. Àrea de Treball Corporal
El cos ha estat relegat i escindit de la consciència. El nostre objectiu és oferir un espai adequat per a la tasca …

Comunicació i Creativitat

PIEDRA. Àrea de Comunicació i Creativitat
Els objectius d’aquesta àrea són el desenvolupament de la comunicació entre les diferents àrees de GRUP …

Què és la Psicoteràpia de Grup?

Veure més vídeos

Formació en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama

Veure més vídeos


LLIBRES

Libro Psicoterapia de Grupo. Psicoterapia de Grupo Online

Psicoterapia de grupo. Psicoterapia de grupo online.

El autor desarrolla en el campo de las prácticas psicoterapéuticas grupales una aportación de especial interés que integra y articula creativamente las dimensiones teóricas, clínicas y de investigación. Estas tres perspectivas incluyen como aspectos cualificados los avances tecnológicos con los que se cuenta actualmente para renovar y enriquecer el acceso de las prácticas psicoterapéuticas a un importante sector de la población (Valentín Barenblit).


Libro Psicoterapia de Grupo. Psicoterapia de Grupo Online

Psicoterapia de grupo y psicodrama. Teoría y técnica.

Este libro estudia la Psicoterapia de Grupo y el Psicodrama desde una perspectiva teórica y técnica así como sus aplicaciones en las tareas de prevención, atención y rehabilitación en el campo de la salud mental individual, grupal y comunitaria.

Raúl Vaimberg
Mónica Lombardo