+34 93 205 13 80 Carrer de Negrevernis 11, Escala A 1º2ª - 08034 - Barcelona

Área de Trabajo Corporal

Mónica Lombardo Cueto

Mónica Lombardo Cueto

Profesora de expresión corporal y técnicas de gimnasia consciente (Escuela Nacional de Danza de la República Argentina). Yo-auxiliar en Psicodrama y Psicodanza (Asociación Argentina de psicodrama y psicoterapia de grupo). Da clases y imparte diferentes cursos en distintas instituciones de Barcelona: Institut del Teatre, Escola Municipal de Psicomotricitat, G.E.P. (Grupo de Extensión Psicodramática), Escola de Teràpia Familiar, Hospital de SAnt Pau, Associació Internacional de Professors de Yoga (I.Y.T.A), EÒLIA Centre superior d’Art Dramàtic para docentes, artistas y terapeutas.

Coordina l’Àrea Corporal de GRUP

Carrer de la Duquessa d’Orleans, 28 – Baixos
08034 – Barcelona
Tel. 93 280 38 70
email: monicalombardo7@gmail.com


Fernando Latas Nivela

Fernando Latas Nivela

Diplomado en fisioterapia (E.U. Gimbernat). Postgrado en osteopatía estructural (E.U. Gimbernat). Màster en osteopatía visceral y cranial (E.U. Gimbernat).

Miembro de GRUP.

Coordinador del Área de fisioterapia.

Àrea de Treball Corporal de GRUP

Carrer de la Duquessa d’Orleans, 28 – Baixos
08034 – Barcelona
Tel. 93 280 38 70
email: fernandolatas@gmail.com