Àrea de Treball Corporal

El cos ha estat relegat i escindit de la consciència. El nostre objectiu és oferir un espai adequat per a la tasca corporal que permeti a cadascú desenvolupar els aspectes sans, modificar aquells que no ho són i enriquir la capacitat de comunicació i creativitat.

L’equip de professionals està format per metges, fisioterapeutes, osteòpates, professors de tècniques corporals i psicoterapeutes corporals que, de manera conjunta i coordinada, emprenen la tasca d’ampliació de la consciència del cos i de la prevenció i el manteniment de la salut.

Gimnàstica Conscient

Fem servir una sèrie de tècniques que faciliten una presa de contacte amb el cos a través dels diferents sentits Amb diversos recursos pedagògics la persona pot conformar una percepció nova de la seva realitat corporal. S’observen els hàbits posturals i de moviment, i es faciliten elements per al desenvolupament d’una postura corporal sana i en harmonia amb l’entorn. 

La importància d’una tasca d’aquesta profunditat, dins d’un marc pedagògic, és la de donar als participants la possibilitat d’una relació directa amb el seu cos, modificant aquells aspectes que el limiten i explorant i ampliant el potencial que posseeix. Tot plegat permetrà una millora en la flexibilitat i el to de base, així com, l’increment de la força. D’aquesta manera aconseguim fer que l’exercici sigui quelcom terapèutic.

Fisioteràpia i Osteopatia

La fisioteràpia és un conjunt de mètodes que mitjançant l’aplicació de medis físics, curen, prevenen i recuperen a persones afectades per una disfunció somàtica.

La osteopatia seria una manera de complementar la fisioteràpia donant un enfocament més integral del cos, ja que es basa en la llei del moviment. Tota estructura en l’organisme té el seu propi moviment i la osteopatia és l’art d’equilibrar-lo. 

Expressió Corporal

Entenem l’Expressió corporal com la dansa. La dansa pròpia de cada individu. Fomentem a les classes el treball de reconeixement del propi cos, entenent-lo com a suport i font de la tasca. Desenvolupem la capacitat comunicacional de l’alumne, tant amb ell mateix com amb els altres i els seus aspectes creatius, a través del joc i del moviment.

Psicoteràpia Corporal i Simptomes del Cos

Juntament amb l’àrea de psicoteràpia realitzem el seguiment de pacients que pels seus símptomes requereixen d’una tasca d’abordatge corporal de recolzament i/o complement de la tasca psicoterapèutica que duen a terme. Partim del concepte d’Imatge inconscient del cos.

Tallers Introductoris i de Sensibilització

Al llarg del curs s’imparteixen tallers monogràfics on es divulga la tasca de l’àrea corporal. També s’imparteixen tallers d’aprofundiment en temes que requereixen un tasca més detallada.