+34 93 205 13 80 Carrer de Negrevernis 11, Escala A 1º2ª - 08034 - Barcelona
 

Àrea de Treball Corporal

Mónica Lombardo Cueto

Mónica Lombardo Cueto

Professora d’expressió corporal i tècniques de gimnàstica conscient (Escuela Nacional de Danza de la República Argentina). Jo-auxiliar en Psicodrama i Psicodansa (Asociación Argentina de psicodrama y psicoterapia de grupo). Fa classes i imparteix diversos cursos a diferents institucions de Barcelona: Institut del Teatre, Escola Municipal de Psicomotricitat, G.E.P. (Grupo de Extensión Psicodramática), Escola de Teràpia Familiar, Hospital de Sant Pau, Associació Internacional de Professors de Yoga (I.Y.T.A), EÒLIA Centre Superior d´Art Dramàtic per a docents, artistes i terapeutes.

Coordina l’Àrea Corporal de GRUP

Carrer de la Duquessa d’Orleans, 28 – Baixos
08034 – Barcelona
Tel. 93 280 38 70
email: monicalombardo7@gmail.com


Fernando Latas Nivela

Fernando Latas Nivela

Diplomat en fisioteràpia (E.U. Gimbernat). Postgrau en osteopatia estructural (E.U. Gimbernat). Màster en osteopatia visceral i cranial (E.U. Gimbernat).

Membre de GRUP.

Coordinador de l’Àrea de fisioteràpia.

Àrea de Treball Corporal de GRUP

Carrer de la Duquessa d’Orleans, 28 – Baixos
08034 – Barcelona
Tel. 93 280 38 70
email: fernandolatas@gmail.com