+34 93 205 13 80 Carrer de Negrevernis 11, Escala A 1º2ª - 08034 - Barcelona
 

Corporal

Àrea de Treball Corporal

El cos ha estat relegat i escindit de la consciència. El nostre objectiu és oferir un espai adequat per a la tasca corporal que permeti a cadascú desenvolupar els aspectes sans, modificar aquells que no ho són i enriquir la capacitat de comunicació i creativitat.

L’equip de professionals està format per metges, fisioterapeutes, osteòpates, professors de tècniques corporals i psicoterapeutes corporals que, de manera conjunta i coordinada, emprenen la tasca d’ampliació de la consciència del cos i de la prevenció i el manteniment de la salut.

ACTIVITATS

Gimnàstica Conscient

Fem servir una sèrie de tècniques que faciliten una presa de contacte amb el cos a través dels diferents sentits Amb diversos recursos pedagògics la persona pot conformar una percepció nova de la seva realitat corporal.

S’observen els hàbits posturals i de moviment, i es faciliten elements per al desenvolupament d’una postura corporal sana i en harmonia amb l’entorn.

La importància d’una tasca d’aquesta profunditat, dins d’un marc pedagògic, és la de donar als participants la possibilitat d’una relació directa amb el seu cos, modificant aquells aspectes que el limiten i explorant i ampliant el potencial que posseeix per al desenvolupament del seu dia a dia.
Fisioteràpia i Osteopatia

La fisioteràpia és un conjunt de mètodes que mitjançant l’aplicació de medis físics, curen, prevenen i recuperen a persones afectades per una disfunció somàtica. La osteopatia seria una manera de complementar la fisioteràpia donant n enfocament més integral del cos, ja que es basa en la llei del moviment. Tota estructura en l’organisme té el seu propi moviment i la osteopatia és l’art d’equilibrar-lo. La combinació de les dues tècniques ajuden a poder fer un diagnòstic més complert, i disposar de més eines per a tractar al pacient.

REM (re equilibri d’estabilitzadors i mobilitzadors)

Les classes de REM es basen en treballar des d’un punt de vista de la gimnàstica conscient. Busquem una activitat específica per a cada tipus de múscul. Els músculs que tendeixen a debilitar-se els enfortim i els músculs que tendeixen a escurçar-se els estirem.

Aconseguint que els alumnes millorin el seu to global, prevenint lesions i generant un major equilibri muscular.

L’objectiu final és que s’integrin els coneixements fins que l’alumne els apliqui de manera automàtica, ja sigui a classe o en les seves activitats diàries.

Expressió Corporal

Entenem l’Expressió corporal com la dansa. La dansa pròpia de cada individu. Fomentem a les classes el treball de reconeixement del propi cos, entenent-lo com a suport i font de la tasca. Desenvolupem la capacitat comunicacional de l’alumne, tant amb ell mateix com amb els altres i els seus aspectes creatius, a través del joc i del moviment.

Psicoteràpia Corporal i Tractament de Malalties Psicosomàtiques

Juntament amb l’àrea de psicoteràpia realitzem el seguiment de pacients que pels seus símptomes requereixen d’una tasca d’abordatge corporal de recolzament i/o complement de la tasca psicoterapèutica que duen a terme.

Partim del concepte d’Imatge inconscient del cos (Psicoteràpia de grup i psicodrama, capítol 8, Octaedro, 2015) per trobar la informació necessària, facilitar el reconeixement del cos i els elements emocionals i les imatges que es troben en aquest.

Tallers Introductoris i de Sensibilització

Al llarg del curs s’imparteixen tallers monogràfics on es divulga la tasca de l’àrea corporal. També s’imparteixen tallers d’aprofundiment en temes que requereixen un tasca més detallada: columna vertebral, pelvis-perineu, respiració, etc.

La idea és apropar la informació a la gent interessada en la nostra feina així com detenir-nos en el procés que es duu a terme regularment per a poder abordar temes que requereixen més informació i una pràctica específica.

Caminades amb Bastons

Les “Caminades amb bastons”, parteixen de la idea del “Nordic Walking”. Consisteix en afegir l’ús actiu d’un parell de bastons, especialment dissenyats a la forma natural de caminar. D’aquesta manera s’integra l’activació de la part superior del cos de l’acte de caminar, imprimint impuls a la marxa.

L’activitat de caminar amb bastons ajuda a treballar d’una manera sincronitzada el 90% del cos. A l’utilitzar els braços com a recolzament en el nostre desplaçament, les articulacions inferiors i de la columna lumbar es veuen alliberades d’una part important de sobrecàrrega, permetent enfortir el tren superior d’una manera més eficaç que si es camina sense bastons.