+34 93 205 13 80 Carrer de Negrevernis 11, Escala A 1º2ª - 08034 - Barcelona
 

Psicoteràpia

Àrea de Psicoteràpia

La psicoanàlisi i el psicodrama constitueixen el marc teòric amb el qual pensem el procés psicoterapèutic. Metodològicament treballem a partir del vincle humà, l’associació lliure d’idees, l’experiència emocional i la dramatització. Les noves i futures tendències en psicoteràpia ens han portat a investigar i ampliar sobre noves tècniques.

ACTIVITATS

Psicoteràpia

Què és la psicoteràpia?

La psicoteràpia és un tractament psicològic destinat a ampliar i transformar el coneixement d’un mateix i de la relació que establim amb els altres, amb l’objectiu d’alleugerir el patiment psíquic i social.

Quan cal fer-la?

Quan existeix un patiment psíquic a partir d’una determinada patologia mental, tanmateix també enfront de les denominades crisis vitals que es presenten en funció de canvis, pèrdues o dols que es produeixen en les diverses etapes de la vida.

A qui va dirigida?

S’apliquen a diverses edats (nens, adolescents, adults i gent gran).

En diferents patologies (neurosis, psicosis, trastorns de personalitat, depressions, ansietat, trastorns alimentaris, drogodependències…) o amb persones o grups que davant de determinades situacions de canvi o dol puguin beneficiar-se de la psicoteràpia com a prevenció de la patologia i com a enfortiment de la personalitat o de la comunicació humana.

Quins tipus de psicoteràpies existeixen?

Individual

El procés individual de la psicoteràpia es desenvolupa entre un/a psicoterapeuta i té una durada diferent en funció de la inclinació i dels objectius que es plantegen. Existeixen psicoteràpies puntuals d’una o poques entrevistes amb l’objectiu d’orientar en l’elaboració o resolució d’un conflicte. Psicoteràpies breus entre 10 i 24 sessions amb l’objectiu d’intervenir en situacions de crisis amb cert nivell d’aprofundiment en les determinacions profundes que l’han produït i el mantén en actiu.

Psicoteràpies profundes entre un i set anys de durada que pretenen, a més d’intervenir en les situacions conflictives, afavorir el creixement personal i l’autoconeixement en el major nivell d’aprofundiment possible.

De grup

La psicoteràpia de grup és una experiència de participació activa en petits grups de 5 a 8 membres que es desenvolupa en períodes d’un a set anys. Els objectius són similars als de la psicoteràpia individual i s’afegeixen a més les possibilitats que aporta el grup, amb les seves capacitats de transformació a partir de la solidaritat, l’experiència emocional i la mobilització dels fenòmens inconscients del grup.


De parella i de família

S’aborden els conflictes de parella o de família durant períodes en general breus, de quatre a vint sessions. Quant a la psicoteràpia de parella s’aborden crisis enfront a les diverses conflictives que presenta el vincle matrimonial, la relació amb els fills, amb les famílies d’origen, el desequilibri entre els processos de creixement dels membres de la parella, l’abordatge de situacions de separació, la relació amb els fills després de la separació, etc.

Els abordatges de família enfront de les situacions de crisi solen desencadenar-se a partir del patiment d’un dels membres de la família degut a situacions de dol, malaltia mental o elaboració de situacions traumàtiques.

Mediades tecnològicament

Les noves tecnologies de la informació i de la comunicació a través del telèfon, els fòrums, chats, videoconferències com l’Skype, han demostrat ser de gran utilitat tant en psicoteràpies individuals com de parella, de família o de grups i enfront a situacions relacionades amb desplaçaments geogràfics, limitacions en les possibilitats de desplaçaments físics, o enfront a situacions de limitació emocional o relacional que requereixen aquest tipus d’intervenció.

Prevenció

Xerrades obertes a la comunitat

A partir d’una exposició d’un expert en temes de salut i d’educació amb implicacions psicosocials significatives (com per exemple: infància, adolescència, tecnologies, sexualitat, violència, drogues…) s’obre un espai d’informació i debat obert a un públic divers del barri i de la ciutat.

Entrevistes de diagnòstic i orientació

Destinades a la població infantil i juvenil, als seus pares i educadors.

Formació de docents i pares en temes de salut mental

Xerrades, seminaris i tallers sobre temes de salut i educació, seminaris sobre detecció d’indicadors primerencs sobre temes de salut mental: Destinat a docents, psicopedagogs, psicòlegs i associacions de pares.

Activitat Docent

Sessions clíniques

Es duen a terme mensualment sessions clíniques obertes i gratuïtes en les quals es discuteixen casos clínics des d’una perspectiva interdisciplinaria i transteòrica. Estan dirigides a professionals o estudiants dels camps de la Salut Mental. Metodològicament es treballa en base a la presentació de materials clínics i es realitza un debat entre els participants de l’activitat.

Seminaris específics

Seminaris breus (de 3 a 8 hores de durada) sobre temes de la teoria i tècnica de la psicoteràpia en les seves diverses modalitats. Seminaris sobre l’abordatge des de i amb el cos en psicoteràpia i en salut psicocorporal en general.

Grups de treball

Especialment dissenyats per a grups preformats de professionals del sector sanitari, de l’educació o de l’empresa que requereixin tasques de formació pràctica o d’entrenament en el desenvolupament de rols professionals, de resolució de qüestions de lideratge o organitzacionals.

Formació de postgrau en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama

Programes de postgrau acreditats per l’IL3-Universitat de Barcelona. GRUP organitza i dirigeix a Barcelona un programa “Expert en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama” de 127 hores de formació presencial, que atorga 15 crèdits ECTS, i el títol de l’IL3- Universitat de Barcelona.

Descarrega el Programa en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama per l’IL3 – Universitat de Barcelona (PDF)

Expert en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama per l'IL3 - Universitat de Barcelona

Seminari d’Arts escèniques i Psicodrama

Dirigit pel Doctor Vaimberg i organitzat per l’Institut del Teatre de Barcelona. Seminari eminentment pràctic de 23 hores de durada que atorga el títol expedit per l’Institut del Teatre de Barcelona.