CENTRE D’

Atenció psicològica, psicoterapèutica i corporal

Ment, cos i comunitat es fusionen en un camí cap el benestar.

Qui som

Creiem en les capacitats de col·laboració i de creació col·lectiva.

GRUP és una institució que neix l’any 1986 i desenvolupa diferents activitats en els camps de l’atenció, la formació, la investigació i la producció teòrica. Com a equip, entenem la tasca de manera interdisciplinar, i creiem en les capacitats de col·laboració, de creació col·lectiva i en un ambient de feina que afavoreix l’aprenentatge continuat. S’organitza en dues àrees: Espai de psicoteràpia i psiquiatria i espai de treball corporal.

LA NOSTRA FILOSOFIA

Anàlisi, integració i transformació

El cos, la ment i la societat han estat fragmentats artificialment en la història de l’educació, de la salut i de les produccions culturals. L’esperit de GRUP parteix d’una concepció d’ésser humà biopsicosocial implicat amb la seva història, el seu present i el seu futur, a través de la seva capacitat emocional, del seu pensament i de la seva acció.

Els nostres objectius són analitzar, integrar i transformar aquests aspectes de l’experiència humana des de l’atenció, la docència i la investigació en els camps de la psicoteràpia, el cos i la comunitat.

Espai de
Psicoteràpia i Psiquiatria

La psicoanàlisi i el psicodrama constitueixen el marc teòric amb el qual pensem el procés psicoterapèutic. Metodològicament treballem a partir del vincle humà, l’associació lliure d’idees, l’experiència emocional i la dramatització. Les noves i futures tendències en psicoteràpia ens han portat a investigar i ampliar sobre noves tècniques. 

Espai de
Treball corporal

El cos ha estat relegat i escindit de la consciència. El nostre objectiu és oferir un espai adequat per a la tasca corporal que permeti a cadascú desenvolupar els aspectes sans, modificar aquells que no ho són i enriquir la capacitat de comunicació i creativitat.

Equip

De manera interdisciplinària,  valorem la col·laboració, la creació col·lectiva i un ambient d’aprenentatge continuat.